แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

น้ำมันจากการรั่วไหลของ BP อาจนั่งอยู่บนพื้นทะเล

น้ำมันจากการรั่วไหลของ BP อาจนั่งอยู่บนพื้นทะเล

หลายปีหลังเกิดภัยพิบัติ น้ำมันยังคงแผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่น้ำมันที่พุ่งออกจากพื้นที่ Deepwater Horizon 2010 อาจอยู่ในระดับต่ำ มากถึงร้อยละ 16 ของน้ำมันประมาณ 5 ล้านบาร์เรล ที่ปล่อยลงในอ่าวเม็กซิโกอาจตกลงสู่พื้นทะเลภายในรัศมี 40 กิโลเมตรของบ่อน้ำมันที่เสียหาย น้ำมันที่จมอยู่นั้นอาจมีสัดส่วนประมาณ...

Continue reading...